foto1

Bardzo ciekawe pozycje...

foto1

Dobrze wyposażona pracownia...

foto1

Dobre warunki do pracy i nauki...

foto1

Bogaty księgozbiór...

foto1

Cały czas dokupujemy nowe...


Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil

                               Placówka Terenowa KRUS w Przasnyszu 08.06.2018 roku przeprowadziła spotkanie informacyjno-instruktażowe z uczniami klas gimnazjalnych i podstawowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej , gm. Krzynowłoga Mała . Wymienione szkolenie pn.” Uczymy odpowiedzialności za życie i zdrowie „ podzielone było na dwie części : pierwsza część miała charakter informacyjny i poprowadziła ją Małgorzata Krawczyk Starszy Specjalista ds. prewencji omawiając prace w gospodarstwie rolnym , których nie należy powierzać dzieciom do lat 15- tu . Dzieci uważnie wysłuchały prelekcji , następnie podjęły dyskusję nt. własnych obserwacji i doświadczeń . W celu uzupełnienia wiedzy z zakresu BHP podczas pracy rolniczej uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną „Bezpiecznie na wsi” , a także otrzymali ulotki i broszurki o w/w tematyce .

Druga część spotkania miała charakter stricte instruktażowy i poprowadzili ją strażacy: instruktor z KPPSP w Przasnyszu i OSP w Krzynowłodze Małej . Ratownicy : Piotr Kuligowski i Łukasz Ciak w sposób prosty i praktyczny przedstawili dzieciom zawartość torby – zestawu R-1 do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej będącego na wyposażeniu większości Jednostek Gaśniczo-Ratowniczych OSP i niezbędnego do wyjazdu każdej jednostki do zgłoszonych wypadków. Dzieci chętnie brały udział przy demonstrowaniu użycia np. aparatu tlenowego, kołnierza ortopedycznego, odpowiadały na pytania ratowników chwaląc się już posiadaną wiedzą w tym zakresie. Na fantomie ratownicy demonstrowali akcję przywracania funkcji oddechowo-krążeniowej ewentualnym ofiarom wypadków. Druhowie – strażacy z OSP w Krzynowłodze Małej podjechali na plac przed szkołą wozem strażackim i udostępnili dzieciom do obejrzenia wyposażenie samochodu .

W spotkaniu wzięło udział 120 uczniów wraz z nauczycielami i Dyrekcją szkoły Podstawowej, która podziękowała za przeprowadzenie szkolenia i wyraziła chęć na dalszą współpracę  z KRUS oraz strażakami w szerzeniu wśród dzieci pozytywnych zachowań podczas prac rolniczych , a także podjęcia akcji udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku .              

      Zdaniem PT KRUS działanie prewencyjne spełniło oczekiwany efekt . Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami BHP podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, tak ważnymi w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanym w wypadkach .

Sporządziła:                                                                              Zatwierdził:

Małgorzata Krawczyk                                                                                   Grzegorz Lewandowski

Starszy Specjalista                                                                                         Kierownik PT KRUS Przasnysz

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Malowniczo o gminie Jednorożec”

1. Organizator konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu

2. Cele konkursu

- rozwijanie wrażliwości na piękno „małej ojczyzny”

- upowszechnianie piękna i wartości artystycznych,

- popularyzacja twórczości malarskiej,

- rozwijanie wyobraźni

- kształtowanie postaw artystycznych

4. Temat

Temat konkursu: Malowniczo o gminie Jednorożec. Prace powinny nawiązywać do gminy Jednorożec, miejsc, obiektów, wydarzeń, ludzi, przyrody, itp. Każda praca powinna być zatytułowana.

5. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Jednorożec z podziałem na następujące kategorie wiekowe:

I. szkoła podstawowa

II. gimnazjum

III. liceum

IV. osoby dorosłe

6. Warunki konkursu

- Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić jedną pracę.

- Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A4.

- Każda praca musi zostać opatrzona czytelną metryczką zawierającą następujące dane: kategoria wiekowa, imię i nazwisko autora, dokładny adres oraz telefon kontaktowy.

- Absolutnie zakazane są wszelkie formy plagiatu, prace takie nie będą podlegały ocenie!

- Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu.

- Organizator nie zwraca zgłoszonych prac i zastrzega sobie prawo do publikacji w lokalnej prasie, publikacjach książkowych i stronie internetowej.

- Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

7. Nagrody i kryteria oceniania

Ocena zgłoszonych prac zostanie dokonana przez specjalnie wybraną przez organizatora komisję.

- Jury z nadesłanych prac wybierze trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu oraz na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

- Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.

- Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

- Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Czas trwania

- Prace można zgłaszać do 25.05.2018. Liczy się data wpływu pracy konkursowej do naszej jednostki.

- Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.05.2018.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.biblioteka-jednorozec.pl. oraz na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

- Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.

9. Postanowienia końcowe

- Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników konkursu i będzie udostępniony na żądanie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu od poniedziałku do piątku lub pod nr tel. 29 752 56 81.                

 

Dostępne u nas czasopisma:

 glos logo

 logo pamiec pl small

 przyjaciolka

 tygodnik przasnysz

wsieci

 

 

time

swierszczyk

poradnik