1 marca, przypada ustanowione 3 lutego 2011r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Narodowe Święto poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku śp. prezydent Lech Kaczyński, a uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

W tym dniu, oddając hołd na grobie zamordowanych Żołnierzy Armii Krajowej w Jednorożcu kwiaty złożyły delegacje z Jednorożeckich szkół oraz przedstawiciele władz Wójt Gminy Jednorożec Pan Krzysztof Stancel, Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec Pan Janusz Mizerek, Radny Rady Gminy Jednorożec Pan Jacek Przetak, Radny Rady Powiatu Przasnyskiego Pan Dariusz Wilga oraz Kierownik Gminnego Zespołu Usług Komunalnych Pani Iwona Więcek.

Eugenia Bonalska