foto1

Bardzo ciekawe pozycje...

foto1

Dobrze wyposażona pracownia...

foto1

Dobre warunki do pracy i nauki...

foto1

Bogaty księgozbiór...

foto1

Cały czas dokupujemy nowe...


Dzisiaj jest: 26 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

                               Placówka Terenowa KRUS w Przasnyszu 08.06.2018 roku przeprowadziła spotkanie informacyjno-instruktażowe z uczniami klas gimnazjalnych i podstawowych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej , gm. Krzynowłoga Mała . Wymienione szkolenie pn.” Uczymy odpowiedzialności za życie i zdrowie „ podzielone było na dwie części : pierwsza część miała charakter informacyjny i poprowadziła ją Małgorzata Krawczyk Starszy Specjalista ds. prewencji omawiając prace w gospodarstwie rolnym , których nie należy powierzać dzieciom do lat 15- tu . Dzieci uważnie wysłuchały prelekcji , następnie podjęły dyskusję nt. własnych obserwacji i doświadczeń . W celu uzupełnienia wiedzy z zakresu BHP podczas pracy rolniczej uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną „Bezpiecznie na wsi” , a także otrzymali ulotki i broszurki o w/w tematyce .

Druga część spotkania miała charakter stricte instruktażowy i poprowadzili ją strażacy: instruktor z KPPSP w Przasnyszu i OSP w Krzynowłodze Małej . Ratownicy : Piotr Kuligowski i Łukasz Ciak w sposób prosty i praktyczny przedstawili dzieciom zawartość torby – zestawu R-1 do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej będącego na wyposażeniu większości Jednostek Gaśniczo-Ratowniczych OSP i niezbędnego do wyjazdu każdej jednostki do zgłoszonych wypadków. Dzieci chętnie brały udział przy demonstrowaniu użycia np. aparatu tlenowego, kołnierza ortopedycznego, odpowiadały na pytania ratowników chwaląc się już posiadaną wiedzą w tym zakresie. Na fantomie ratownicy demonstrowali akcję przywracania funkcji oddechowo-krążeniowej ewentualnym ofiarom wypadków. Druhowie – strażacy z OSP w Krzynowłodze Małej podjechali na plac przed szkołą wozem strażackim i udostępnili dzieciom do obejrzenia wyposażenie samochodu .

W spotkaniu wzięło udział 120 uczniów wraz z nauczycielami i Dyrekcją szkoły Podstawowej, która podziękowała za przeprowadzenie szkolenia i wyraziła chęć na dalszą współpracę  z KRUS oraz strażakami w szerzeniu wśród dzieci pozytywnych zachowań podczas prac rolniczych , a także podjęcia akcji udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku .              

      Zdaniem PT KRUS działanie prewencyjne spełniło oczekiwany efekt . Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami BHP podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, tak ważnymi w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanym w wypadkach .

Sporządziła:                                                                              Zatwierdził:

Małgorzata Krawczyk                                                                                   Grzegorz Lewandowski

Starszy Specjalista                                                                                         Kierownik PT KRUS Przasnysz

Dostępne u nas czasopisma:

 glos logo

 logo pamiec pl small

 przyjaciolka

 tygodnik przasnysz

wsieci

 

 

time

swierszczyk

poradnik