foto1

Bardzo ciekawe pozycje...

foto1

Dobrze wyposażona pracownia...

foto1

Dobre warunki do pracy i nauki...

foto1

Bogaty księgozbiór...

foto1

Cały czas dokupujemy nowe...


Dzisiaj jest: 26 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Malowniczo o gminie Jednorożec”

1. Organizator konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu

2. Cele konkursu

- rozwijanie wrażliwości na piękno „małej ojczyzny”

- upowszechnianie piękna i wartości artystycznych,

- popularyzacja twórczości malarskiej,

- rozwijanie wyobraźni

- kształtowanie postaw artystycznych

4. Temat

Temat konkursu: Malowniczo o gminie Jednorożec. Prace powinny nawiązywać do gminy Jednorożec, miejsc, obiektów, wydarzeń, ludzi, przyrody, itp. Każda praca powinna być zatytułowana.

5. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Jednorożec z podziałem na następujące kategorie wiekowe:

I. szkoła podstawowa

II. gimnazjum

III. liceum

IV. osoby dorosłe

6. Warunki konkursu

- Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić jedną pracę.

- Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A4.

- Każda praca musi zostać opatrzona czytelną metryczką zawierającą następujące dane: kategoria wiekowa, imię i nazwisko autora, dokładny adres oraz telefon kontaktowy.

- Absolutnie zakazane są wszelkie formy plagiatu, prace takie nie będą podlegały ocenie!

- Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu.

- Organizator nie zwraca zgłoszonych prac i zastrzega sobie prawo do publikacji w lokalnej prasie, publikacjach książkowych i stronie internetowej.

- Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

7. Nagrody i kryteria oceniania

Ocena zgłoszonych prac zostanie dokonana przez specjalnie wybraną przez organizatora komisję.

- Jury z nadesłanych prac wybierze trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu oraz na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

- Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.

- Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

- Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

8. Czas trwania

- Prace można zgłaszać do 25.05.2018. Liczy się data wpływu pracy konkursowej do naszej jednostki.

- Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30.05.2018.

- Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.biblioteka-jednorozec.pl. oraz na facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.

- Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.

9. Postanowienia końcowe

- Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników konkursu i będzie udostępniony na żądanie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników konkursu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu od poniedziałku do piątku lub pod nr tel. 29 752 56 81.                

 

Dostępne u nas czasopisma:

 glos logo

 logo pamiec pl small

 przyjaciolka

 tygodnik przasnysz

wsieci

 

 

time

swierszczyk

poradnik